Velkommen til 2.207 nye studerende på DTU

fredag 25 aug 17

Kontakt

Philip John Binning
Senior Vice President, Dean of Graduate Studies and International Affairs
Afdelingen for Uddannelse og Studerende
21 73 83 09

CDIO

Begrebet CDIO (Conceive, Design, Implement, Operate) blev præsenteret til de nye diplomingeniørstuderende af vicedekan Lars Christoffersen, og er et helt grundlæggende princip, som DTU’s diplomingeniøruddannelser er bygget op omkring. CDIO karakteriserer de faser, som ingeniørens problemløsning gennemgår. Fra idéfase over til design-, implementerings- og anvendelsefasen.

Til introdagen skulle de studerende mærke dette princip på egen krop, hvilket udmøntede sig i en samarbejdsopgave, hvor de på 25 minutter skulle bygge en bro på minimum 70 cm af 18 ark papir og tape. En opgave, der gav mange kreative løsninger.

Flagene var hejst da 1.009 nye diplomingeniører og 1.198 nye civilbachelorstuderende fredag d. 25. august troppede op på DTU til universitetets store introduktionsdag.

Introdagen bød på alt fra officiel velkomst i Sportshallen med bevingede ord fra rektor Anders Bjarklev og uddannelsesdekan Phillip John Binning, til rundvisninger på både Ballerup og Lyngby Campus. Introdagen er en dag fyldt med sjov, leg og masser af muligheder for at lære sine medstuderende at kende.

Og mens dagen for nogen slutter med afgang til weekendrusturen, kan andre holde weekenden fri inden rustursugen starter mandag.

”I skal vide, at der er mange personer på DTU, som står klar til at hjælpe jer med at komme godt i gang med studiet,” sagde uddannelsesdekan Philip John Binning i sin introduktion til de studerende, og fortsatte:

”Der er jeres undervisere, jeres studieleder, jeres medstuderende og selvfølgelig jeres vektorer, som det sidste halve år har planlagt jeres studiestart, og som følger jer tæt i løbet af hele jeres første semester.”

I sin introduktion til de studerende opfordrede han dem også til, at gøre brug af alle de ressourcer, som universitetet stiller til rådighed, når studiet bliver hårdt, og aftener, weekender og til tider sågar nætter skal bruges på at læse.

Foto: DTU

Samarbejdsøvelser på Matematiktorvet (Foto:DTU)

Fundamentet for universitetet

Introdag på DTU er en helt særlig dag - en dag, hvor universitetet efter sin sommerdvale igen summer af unge mennesker fyldt med energi. På DTU er det Polyteknisk Forening (PF), og altså de eksisterende studerende, som arrangerer studiestarten. Og PF’s formand Mette Brock gav de nye studerende et par ord med på vejen:

”Jeg har glædet mig meget til i dag, og kan huske, hvor meget jeg selv glædede mig, da jeg for tre år siden sad, hvor I sidder nu. I skal vide, at PF er til for at gøre jeres studie meget federe, og for at give jer medindflydelse på universitetet. Vi er aktive i alle faser af jeres studieliv. I det sociale med fester, koncerter og klubber. I det politiske når reformer prøver at spænde ben for os, og vi må i dialog med politikerne. Og i at sikre kvaliteten af de uddannelser vi tager.”

Også DTU’s rektor havde ord med til de nye DTU’ere:

”I var det første, som jeg tænkte på, da jeg stod op i morges. For jeg har glædet mig utrolig meget til dagen i dag og til at byde jer velkommen her på DTU. For det er jer, der er fundamentet for universitetet,” indledte rektor Anders Bjarklev sin tale til de nye studerende og fortsatte:

”I er alle sammen noget særligt, og at så mange af jer har valgt ingeniøruddannelsen til, lover godt for DTU og for vækst og fremgang i samfundet. For der er brug for jer derude. DTU er et teknisk eliteuniversitet, og en af vores største styrker er innovation, som er funderet på DTU’s mission om at udvikle og nyttiggøre naturvidenskab og teknisk videnskab til gavn for samfundet.”
Anders Bjarklev sluttede sin velkomst med at opfordre til at deltage i det sociale og tage på rustur, for som mødte han selv nogle af sine bedste venner på rusturen.

Foto: DTU

Studiestarten på DTU er arrangeret af Polyteknisk Forening (PF) (Foto:DTU)

Foto: DTU

Foto: DTU