Eksport og teknologi

Eksport og Teknologi

Niveaukrav

Engelsk A
Tysk, fransk eller spansk C

Matematik B (anbefalet)
Fra sommeroptagelsen 2018 er Matematik B et krav

Studiestart:
September/februar

Adgangskvotienter

Sådan søger du