Foto: Mikal Schlosser

Teknisk Biomedicin

Niveaukrav

Matematik A
Fysik B eller Geovidenskab A
Kemi B eller Bioteknologi A

Dansk A
Engelsk B

Adgangskvotienter

Sådan søger du