Bygning 228

Ny forsøgs- og forskningsbygning til DTU Kemiteknik.

DTU Kemiteknik er et institut med vokseværk – både hvad angår mandskab og forskningsresultater. Instituttet har til huse både på Risø Campus og på Lyngby Campus, men ønsker at samle alle aktiviteter i Lyngby for at sikre optimal synergi og for at styrke instituttets position som et af de internationalt førende universitetsinstitutter inden for Chemical and Biochemical Engineering

Byggeprojektet består både af nybyggeri og renovering og skal understøtte behovet for mere plads til undervisning og forskning samt skabe et åbent, fleksibelt arbejdsmiljø, der kan inspirere ansatte og studerende foruden understøtte mere effektive arbejdsprocesser. 

Kernen i bygning 228, som består af en række forsknings- og forsøgshaller, renoveres. De nuværende sidebygninger nedrives og bliver erstattet af en ny bygning, der binder bygning 228 sammen med de eksisterende bygninger 227 og 229. Den nye bygning kommer til at indeholde laboratorier, haller, værksted, undervisningslokaler, administration, supportfaciliteter og fællesområder.

DTU Kemiteknik ligger i 2. kvadrant, som i disse år er under forvandling med et nyt Life Science & Bioengineering kompleks, en forskningsbygning til DTU Biosustain, en ny bygning til DTU Bioengineering foruden ny bygning til DTU Kemi. Med de nye faciliteter til DTU Kemiteknik og til DTU Bioengineering har området omkring Søltoft Plads potentiale til at udvikle sig til et lokalt, livligt centrum i 2. kvadrant.

OM DTU Kemiteknik
DTU Kemitekniks hovedaktiviteter ligger inden for områderne produktdesign, procesdesign og produktion i den kemiske, bio-teknologiske, farmaceutiske, fødevareteknologiske og energiteknologiske industri.  DTU Kemiteknik har sin tyngde inden for forskning, og forskningsbaseret uddannelse og innovation.

DTU Kemiteknik mærker en markant efterspørgsel fra industrien i forhold til at kunne udbygge arbejdet med kerneområderne herunder GMO, fermentering, biomasse, biobrændsel, forgasning, mineraler, partikler og organiske opløsningsmidler. 

Fakta

Bygherre: DTU
Budget: 230 mio.
Areal: Nybyg: 5.200 m2
Bygherrerådgivere: Emcon, Niras, 
og Kjaer & Richter

Byggeperiode: 2017-2020


Kontakt

Sune Aros Borch
Projektleder
CAS
61 39 63 55