Grønnegården

Campus Service

Campus Service har til formål at drifte, vedligeholde og udvikle DTU´s bygningsmasse, arealer og faciliteter, herunder sørge for, at forskere, andre ansatte og studerende har de bedst mulige fysiske arbejdsforhold.

Målet for Campus Services virksomhed er, at DTU´s bygninger, omgivelser og faciliteter anses for at være attraktive af de ansatte og studerende, men også at andre borgere, virksomheder og lokalsamfund anser DTU og DTU´s faciliteter som et aktiv, man gerne benytter og samarbejder med.

DTU er geografisk et landsdækkende universitet med aktiviteter fordelt på 15 lokaliteter i Danmark og på Grønland. Campus Service har fast bemanding på 4 af disse lokaliteter; Lyngby, Risø, Ballerup og Lindholm Ø.
Derudover fører Campus Service bygningsmæssigt tilsyn med alle øvrige DTU lokaliteter.

Opleves fejl eller mangler på bygninger eller faciliteter bedes det hurtigst muligt meddelt Campus Service via den elektroniske fejlmelding til bygningsdriften

Skal du bruge råd og vejledning i forbindelse med evt. nybygning, så skal du kontakte Bygherre.

Skal du bruge råd og vejledning i forbindelse med evt. ombygning eller renovering, så skal du kontakte Drift & Teknik.